O prodejní dílně

PRO RADOST A KRÁSU, tak by se dal nazvat záměr se kterým jsme vybudovali a otevřeli v letošním roce 2012 PRODEJNÍ DÍLNU LIDOVÉ TRADICE V BECHLÍNĚ .

Co nás vedlo k tomuto cíli ?

Každá významnější událost v životě člověka byla v minulosti provázena mnoha obřady a zvyky. Zvykoslovné předměty se zhotovovaly z různých nejdostupnějších přírodních materiálů ( vejce, těsto apod.) a představovaly symboly života, plodnosti a úrody, štěstí i smrti.Tuto symboliku už dávno ztratily, ale přesto se k nim stále vracíme pro jejich svébytnou poetickou krásu.

Bohužel v naší zemi během 20 let postupně vymizeli prodejny ÚLUV, Krásná jizba a další prodejny s podobným názvem, kde bylo možné koupit ale také hlavně naučit naši mladší generaci, co patří k symbolice našeho národa. Ještě že v současných muzeích vesnice , skanzenech,najdeme v době svátků živou ukázku řemesla.

To vše nás vedlo k vytvoření prodejny ale zejména dílny lidové tradice.První návštěvníci v době letošního předvelikonočního (postního) období mohli u nás prožít radost s výrobků, kterými naši předkové uctívali symboliku velikonoc. Pod vedením mistrů lidové tvorby si vyrobili pomlázku, kraslici,zvířátka z vizovického pečiva či panenku „Moranu“. Ohlasy mezi dětmi z mateřských škol a jejich pedagogickým vedením byli velmi pozitivní, rovněž tak od jednotlivců a rodin s dětmi, kteří k nám zavítali.

Snad je i symbolické, že naše obec Bechlín, kde sídlí dílna a prodejna, leží 6 km od památné hory Říp. RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI PŘI NÁVŠTĚVĚ PAMÁTNÉ HORY ŘÍP, ČI ZÁMKU NA MĚLNÍKU K NÁM DO BECHLÍNA DO PRODEJNÍ DÍLNY LIDOVÉ TRADICE.

JAK JSME ZJISTILI, naše dílna se řadí MEZI PRVNÍ V  ČECHÁCH, KDE SI NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU VYROBIT ZVYKOSLOVNÝ PŘEDMĚT NEBO SE JEN TAK K NÁM PODÍVAT během celého roku.

Návštěva naší prodejní dílny je vhodná pro školní výlety , pro rodiny s dětmi i jednotlivce.

Během roku je u nás pravidelně otevřený ATELIÉR LIDOVÉ TVORBY A TO VŽDY V SOBOTU od 14.00 do 18.00 HODIN.
CENA v ateliéru tvorby nekynutého pečiva z Polabí (vizovického pečiva) je 40.-Kč/osobu,dítě + cena za materiál

Více se o našich kurzech se dozvíte při návštěvě internetové stránky http://www.domovbechlin.cz/prodejni-dilna-lidove-tradice


Comments