O sdružení

Občanské sdružení Můj domov vzniklo 26. 08. 1999 a bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č. VS/1-1/41095/99-R. Nachází se v obci Bechlín nedaleko hory Říp, 7 km od města Roudnice nad Labem. Regionálně  je obec součástí okresu Litoměřice v Ústeckém kraji.

Cílem sdružení je vybudovat a provozovat zařízení pro výkon pěstounské péče.

Domov Bechlín - Rodina 2004

Základní ideou projektu jsou služby sociálně právní ochrany dětí (viz. zákon o sociálně právní ochraně č.359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zaměřené na děti, které z jakýchkoliv důvodů ztratily rodiče nebo byly rodičům  odebrány pro závažné neplnění rodičovských povinností a byly dočasně umístěny v některém typu z dětských domovů. Těmto dětem poskytnout jinou formu náhradní rodinné péče v zařízení pro výkon pěstounské péče, kde bude dobře fungovat velká pěstounská rodina, která má tátu, mámu  a šest dětí, převážně sourozeneckých skupin. Rodina přinese dětem obohacení počtem „blízkých“, které násobí i vztahem k rodičům a dalším příbuzným pěstounů. Čím mladší děti přijdou do rodiny, tím je větší šance na zmírnění citové deprivace a dalších psychických poruch, které si přinášejí ze svého dosavadního působiště. Pečlivou prací s dětmi, která se odvíjí od bezpodmínečné rodičovské lásky, najdou děti v rodině pocit jistoty domova a vlastní identity. Kvalitou služeb se chce sdružení ztotožnit s tzv. profesionální pěstounskou péči, tak jak je tomu v zahraničí.

Přečtěte si stanovy občanského sdružení Můj domov ve formátu PDF.

Domov Bechlín - Pavlova svatba 2004

Dalším specifickým cílem je řešení období po ukončení pěstounské péče, tj. po dosažení osmnáctého roku věku dítěte. Děti z pěstounských rodin často velmi těžko hledají své uplatnění v praktickém životě a nastávají velké problémy se zajištěním jejich dalšího bydlení. Sdružení s touto situací počítalo a s ohledem na architektonické řešení v objektu umožní pobyt dětem i po skončení pěstounské péče v tomto zařízení. V celém objektu se dají bez velkých stavebních úprav vytvořit dvě bytové jednotky, které by mohlo využívat některé z dětí po dosažení zletilosti se svoji budoucí rodinou. V tomto prvku se předpokládaný projekt odlišuje od stávajících již plně fungujících obdobných zařízeních v ČR.

Současnost a plány do budoucna

V dnešní době má pěstounská rodina v péči šest dětí, dospělý syn se oženil a má svůj byt mimo bydliště rodičů. Stavebně byly dokončeny všechny interiéry areálu a pěstouni mají již dnes připravené prostory, kde by jejich děti měly možnost bydlet po dosažení zletilosti.

Sdružení mělo původně v plánu zřídit ve volných prostorách, tj. v domku "na vejminku"  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přestože k tomuto cíli byla podniknuta řada významných kroků, nepodařilo se zajistit finanční prostředky na pokrytí mezd personálu. Z tohoto důvodů sdružení hledalo jinou formu sociálních služeb, která by svým charakterem nenarušovala chod pěstounské rodiny. Volné prostory byly nabídnuty k  bydlení mladým lidem, kteří opouštějí Dům na půl cesty v Litoměřicích, jehož provozovatelem je občanské sdružení Bethel. Cílovou skupinou,  které sdružení ubytovalo v tzv. startovacích bytech, byli mladí lidé, občané ČR, kteří absolvovali integrační program po odchodu z dětského domova a měli založeno stavební spoření. K dispozici byly dva startovací byty, pronájem neměl přesáhnout tři roky. Po tuto dobu měli mladí lidé možnost dospořit si dostatečné množství financí na nákup vlastního bytu.

Domov Bechlín - Vánoce 2007

V prosinci 2004 byl ve startovacím bytě ubytován první mladý muž. Další zájemce za dobu 5 let nepřišel. Hlavním důvodem nezájmu o ubytování bylo, že mladí lidé, kteří odcházejí z domu na půl cesty a z dětských domovů chtějí žít ve městě. Jediný uživatel tohoto startovacího bydlení ukončil pobyt v září 2009. Za tuto dobu si našetřil finance na stavebním spoření na nové bydlení a odstěhoval se do Štěstí.

O rekonstrukci objektu

Domov Bechlín - Objekt domu 2006

V roce 2000 začala rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, který pochází z 19 století. Stavení  bylo v minulosti necitlivě zdevastováno. Původně hospodářské stavení se proti vůli vlastních majitelů  používalo v nedávném období k nejrůznějším účelům.  Během 5 let dům doznal radikální změny.  Vybourala se v hlavní budově většina stropů, která se musela vyměnit, osadila se nová okna, střecha, zkrátka z původní stavby na začátku zůstaly pouze obvodové zdi a stropní klenby v přízemí. Přístavek domu tzv. "vejminek" se celý zboural. Na jeho místě bylo nutné nejdříve vybudovat sklepy, na nich potom postavit novou budovu se sklepem. V září v roce 2001 byla hlavní budova zkolaudována bez vnějších omítek.

Prohlédněte si fotografie z rekonstrukce v sekci informace o objektu.

Domov Bechlín - Objekt domu 2006
Koncem roku 2002 získalo sdružení dva významné finanční dary od Nadace Charty 77 a Nadace Eurotel, díky kterým mohlo být v únoru 2003 pokračováno ve stavebních činnostech. V prosinci 2004 byl zkolaudován domek – přístavek. Tímto okamžikem všechny ubytovací prostory v objektu jsou dokončeny a mohou být tak během času využity k různým formám služeb.

Vzhledem k tomu, že přístavek nebyl od konce roku 2009 využit, rozhodlo se vedení občanského sdružení Můj domov pronajmout prostory jiné organizaci, která bude mladým lidem se zdravotním hendikepem nabízet sociální služby ve formě sociální rehabilitace a pobytových odlehčovacích služeb.

Během první poloviny roku 2010 bude probíhat v domku č. p. 277 (v bývalém "vejminku") drobná rekonstrukce, aby mohl objekt odpovídat hygienickým požadavkům a mohl být pronajmut k provozu tolik potřebných služeb. Mladí lidé, kteří díky svému zdravotnímu postižení nemohou najít zaměstnání a uplatnění ve společenském životě tady najdou svoje vrstevníky, kamarády a samotná obec Bechlín jim vytvoří bezpečné prostředí.

Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče

V červnu v roce 2001 přijali pěstouni prví skupinu dětí. Byli to sourozenci Vládik  (5,5 roků), Petruška (6,5 roků) a Renatka (7 roků). Čtvrtým přírůstkem do pěstounské rodiny byl Lukášek (4 roky), kterého si pěstouni převzali do péče v říjnu v roce 2003. Přesně za rok, tj. v říjnu v roce 2004, přišli do rodiny další sourozenci Jiřinka (10 roků) a Tomášek (8,5 roků).

Dne 12. 12. 2001 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociální politiky udělil sdružení pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu zřizování a provozování zařízení pro výkon pěstounské péče.