Novinky


Milí naši příznivci

přidáno: 21. 8. 2015 2:14, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 21. 8. 2015 2:15 ]

, jistě jste si všimli, že na náš web nedáváme nové fotografie ani příspěvky. Pět dětí je již plnoletých a my musíme ctít zákon, který ukládá povinnost chránit jejich soukromí.

Nový web Prodejní dílny

přidáno: 14. 9. 2012 10:15, autor: Domov Bechlín

Spustili jsme samostatné webové stránky Prodejní dílny lidové tradice. Doufáme, že Vám pomohou v orientaci a brzy nás navštívíte i osobně.

Vítání jara symboly našich předků

přidáno: 20. 2. 2012 2:42, autor: Domov Bechlín

Prodejní dílna lidové tvorby pořádá výtvarný program pro školy pod názvem Vítání jara symboly našich předků od 20. 2. do 6. 4. 2012.
Úspěch rušení kojeneckých ústavů není jednoznačný

přidáno: 19. 1. 2012 5:20, autor: Domov Bechlín

Litoměřicko – Kojenecké ústavy se budou rušit, činnost dětských domovů a jiné ústavní péče se omezí. Do dvou let. 

Vláda Petra Nečase ve středu schválila reformu ústavní péče, která svým způsobem posílila práva dítěte. Zaměřila se přitom na právo na jeho vyrůstání v rodině. O „nechtěné“ děti se tak budou starat pěstouni.
...pokračování

Zdroj: Litoměřický deník

Tříkrálová sbírka

přidáno: 15. 1. 2012 14:00, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 15. 1. 2012 14:01 ]

Naše děti, tak jako každoročně, pomáhaly při Tříkrálové sbírce Farní charitě v Roudnici n. L. V sobotu 7. 1. koledovali Petra, Renata, Jiřka, Vláďa, Tomáš s kamarádkou Týnkou v Krabčicích a v Bechlíně. Do kasiček se jim podařilo nasbírat 4.145.-Kč. V neděli 8. 1.2012 v Budyni n. O. nasbírali 4.477.-Kč.

Farní Charita v Roudnici n. L. při letošní Tříkrálové sbírce získala 101 078,- Kč. Z celkové získané sumy je vidět, že naše děti patřily mezi nejpilnější koledníky .

Autorem videa je pan Fiala.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do našich kasiček a pomohli dobré věci ...

Události...

přidáno: 12. 12. 2011 13:05, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 12. 12. 2011 13:06 ]

Občanské sdružení Můj domov Bechlín, Nadace Dětský mozek a APLA Praha, Střední Čechy, o. s. v pátek 18. 11. 2011 u příležitosti výročí 10 let pěstounské péče sdružení Můj domov slavnostně zahájilo provoz Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice. Prodejní dílna si vyžádala stavební úpravy, které se nedaly přehlédnout.

Okolo desáté hodiny se začalo plnit parkoviště auty z různých koutů republiky. Na 50 lidí se přijelo podívat na slavnostní zahájení nového provozu. U vchodu občanského sdružení Můj domov vítala návštěvníky děvčata domácím moravským chlebem se solí v krásných naškrobených kyjovských krojích.

V deset hodin seděli všichni přítomní v prostoru nové prodejní dílny. PaedDr. Petr Niederle s Ing. Petrem Víškem přivítali hosty a vyzdvihli dlouholetou práci pěstounské péče manželů Šustrových. Dobrou spolupráci sdružení ocenil pan kníže Jiří Lobkowicz a Ing. Magdalena Čáslavská ze společnosti APLA ( asociace pomáhající lidem s autismem) Praha. Vysvětlila přítomným smysl péče tzv. odlehčujících služeb. Sdružení Můj domov v Bechlíně pomáhá rodičům, kteří pečují o autistické dítě tím, že poskytuje víkendové služby pro tyto autistické děti. Tím se naplňuje podstata odlehčujících služeb v tom smyslu, že rodiče těchto dětí, které tráví víkendový pobyt v Bechlíně, nabírají odpočinkem další síly na nepřetržitou péči.

Paní Jiřina Šustrová poděkovala všem, kteří se podíleli a stále podílejí na spolupráci se sdružením. Dále poděkovala občanům obce Bechlín za vstřícnost a přijetí dětí v obci. Vyzdvihla vstřícnost občanů k autistickým dětem, které bývají hlučnější.

Další součástí programu bylo hudební pásmo dětí pěstounů. Známé písně svedly ke zpěvu hosty, a tak zpíval celý dům.

Z nové dílny jsme se přesunuli do skanzenu, který bude průběžně doplňován dnes již historickými zemědělskými stroji. Pozornost upoutala lavice, na které seděly téměř v životní velikosti, babička s dědouškem. Postavy představují prarodiče pana Šustra. Nechyběl ani velký nazdobený vánoční strom.

Dalším překvapením bylo žehnání Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice P. Mgr. Martinem Brousilem.

Prodejní dílnou, podtrhuje paní Šustrová význam udržení české lidové tradice a předávání tradic dalším generacím v oblasti Polabí. Připravuje pro veřejnost „Tvořivé dílny“, kde se můžeme například naučit, jak tvořit z vizovického těsta. Od září 2012 tu budou kroužky lidové tvorby pro naše i děti z okolí. Sdružení také spolupracuje s Asociací kraslic Libotenice.

V prvním patře nás čekaly krásné pestrobarevné výrobky. Oči nevěděly, kam se dříve zakoukat. Ušité, bohatě zdobené polštářky, drobnosti, výrobky ušité z modrotisku, přáníčka, háčkované dečky, magnetky s vizovickým těstem, malované kraslice a další. Postavy z kukuřičného šustí, včetně betlémů, tvořila paní Jindřiška Kokešová. Ing. Olga Pětníková předváděla malování kraslic rozehřátým voskem. A tak se vytvořily zástupy, které sledovaly nejen lidovou tvorbu, ale i nákupy výrobků.

Pravda je, že dům byl provoněn nejen sladkostmi, ale i domácí zabíjačkou ve stylu venkovské tradice. Ochutnávce nikdo neodolal.

Občanské sdružení obdrželo registrovanou značku Polabí regionální produkt. To znamená, že do katalogu certifikovaných výrobků přibude další certifikovaný výrobek „Vizovické pečivo“. Seznam výrobků najdeme na www.regionalni-znacky.cz. Tato značka symbolizuje úrodnou nížinnou oblast Polabí, lemující střední část toku řeky Labe, která umožňuje ekonomický rozvoj oblasti. Značka Polabí regionální produkt přináší: kvalitu, šetrné zpracování a výrobu s ohledem na životní prostředí, zachování ojedinělosti produktů, založené na tradičním způsobu výroby, jedinečnost a originalitu produktu podílem ruční a duševní práce na konečném výsledku.

Postupně si produkty, které mají tuto značku, budete moci zakoupit v prodejně. Už od poloviny prosince to budou kvalitní produkty z včelí farmy např. med, svíčky apod. Cílem je, aby k nám jezdili lidé za tradicí a současně poznávali naši obec.

Občanskému sdružení Můj domov patří velké poděkování za propagaci naší obce nejen u nás, ale i v zahraničí. Bechlínské listy dávají samozřejmě prostor sdružení pro jejich aktivity.

Připravila Irena Škobisová

Zahájení provozu Centra sociální rehabilitace

přidáno: 12. 10. 2011 14:05, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 12. 10. 2011 14:07 ]

Zveme vás společně s Nadací Dětský mozek a ALPA Praha, Střední Čechy, o.s. na zahájení provozu Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice. Program začíná v 10:00 hod. přivitáním hostů předsedkyní sdružení Můj domov, Jiřinou Šustrovou.
 
Budeme se na vás těšit v pátek 18. 11. 2011 v Bechlíně č.p. 18.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dá-li Pán Bůh, bude nám společně dobře a užijeme si radosti z báječného díla.

Na téma velikonoční tradice a dekorace

přidáno: 28. 3. 2011 15:15, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 28. 3. 2011 15:52 ]

Rádi bychom pás pozvali na několik akcí, které se budou konat v dubnu - téma velikonoční tradice a dekorace. My na nich budeme ukazovat výrobu vizovického pečiva a jestli ho máte rádi, určitě přijďte. Těšíme se na vás.
  • Městská knihovna Roudnice n. L. 6. - 8. 4. 2011
  • Regionální muzeum Mělník 9. 4. 2011
  • Rozmarýn - dům dětí a mládeže Litoměřice 12. - 14. 4. 2011
  • Skanzen Zubrnice 16. - 17. 4. 2011
  • Skanzen Veselý kopec na Vysočině 23. - 24. 4. 2011

Výroční zpráva 2010

přidáno: 16. 3. 2011 7:53, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 16. 3. 2011 7:54 ]

Uveřejnili jsme naši výroční zprávu za rok 2010. V sekci výroční zprávy si ji můžete stáhnout ve formátu PDF.

Dokončení projektu - zajištění následné péče v zařízení pro výkon pěstounské péče

přidáno: 23. 1. 2011 2:15, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 23. 1. 2011 2:28 ]

Jsme velice rádi, že jsme mohli dokončit projekt zajištění následné péče v zařízení pro výkon pěstounské péče, zaměřený na dospívání dětí, na který sdružení získalo v loňském roce finanční podporu od Nadace ČEZ.

Pěstounská rodina má dvě zdravotně hendikepované děti, které nebudou moci žít bez pomoci asistentů a osob, kteří jim budou dělat poručníky. Pro ně a pro jejich kamarády bude tento domek sloužit už během 1. čtvrtletí tohoto roku.

Se stavbou se začalo na jaře 2010.

Svépomocí jsme si vybudovali základy.

Hrubá stavba.

Osazení oken - venkovní omítky - střecha (říjen 2010).

Hotová přístavba jídelny.

1-10 of 21