Kontakt


Můj domov, občanské sdružení

Bechlín 18
411 86 Bechlín
IČO: 69898570

Číslo účtu 27-3867590297/0100 u peněžního ústavu Komerční banka pobočka Litoměřice, expozitura Roudnice nad Labem.

Statutární zástupce organizace

Jiřina Šustrová
předsedkyně sdružení
Bechlín 18
411 86 Bechlín

t: 416 838 267
m: 604 437 050
e: sustrovaj@seznam.cz

Odpovědná osoba za realizaci přestavby domu

Eva Rybářová
místopředsedkyně sdružení
t: 416 837 504
m: 604 947 820

Odborní garanti

PaedDr. Petr Niederle
m: 603 743 739

PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
e: hana.pazlarova@ff.cuni.cz