Klub lidové tvorby

Příprava klubové činnosti od března 2012

Kdo je zasažen láskou k lidové kultuře ať výchovou, prostředím, trvůrčími sklony, talentem nebo city, přihlašte se k nám.

Při naši tvorbě budeme vycházet z dokumentů Prof.Karla Rozuma, který na konci 19.stol popsal a nakreslil tradice na Podřipsku, které jsou uloženy v národopisném odd Národního muzea v Praze.
Comments