Jak pomoci

Občanské sdružení se obrací touto cestou na všechny dosavadní a budoucí příznivce a sponzory s prosbou, aby přispěli penězi, popřípadě jinou formou k provozování zařízení pro výkon pěstounské péče.

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad ústeckého kraje nechal péči o děti na občanské iniciativě, poskytuje sdružení služby jako nezisková organizace. Ta je financována dotacemi, dary a granty. Základní finanční jmění má sdružení každým rokem formou státní dotace od MPSV ČR, jejíž stanovená výše je podmíněna tím, že sdružení dosáhne od sponzorů na nejméně 30% z celkových nákladů na provoz. Na základě získaných finančních darů musí sdružení eventuelně ponížit svůj rozpočet tak, aby získanou částku na provoz nemuselo vracet MPSV ČR.

Podejte prosím ruku těm nejpotřebnějším, dětem, které ztratily z nejrůznějších důvodů rodiče. Chceme jim nabídnout lásku, jistotu a pevné místo, aby později snadněji zakotvily v naší společnosti.

Naše podrobné kontaktní údaje naleznete v sekci kontakt.

Návrh darovací smlouvy a příkazu k úhradě si můžete stáhnout níže na této stránce.

Číslo účtu 27-3867590297/0100 u peněžního ústavu Komerční banka pobočka Litoměřice, expozitura Roudnice nad Labem.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
ve formátu DOC  14 kB verze 9 26. 8. 2010 17:08 Domov Bechlín
ċ

Stáhnout
ve formátu DOC  12 kB verze 9 26. 8. 2010 17:08 Domov Bechlín